ĐỒNG HỒ

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_5958_copy.jpg IMG_5318.jpg IMG_5317.jpg IMG_5351.jpg IMG_5346.jpg IMG_5344.jpg IMG_5342.jpg IMG_5358.jpg Image2269.jpg VTS_01_2_clip1_clip2.flv VTS_01_1_clip8.flv VTS_01_1_clip7.flv VTS_01_1_clip41.flv VTS_01_1_clip1.flv VTS_01_1_clip4.flv DuQuay.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ĐIỂM TIN TỨC

  Chào mừng quý vị đến với website của trường mầm non xã nội hoàng huyện yên dũng- tỉnh bắc giang

  TRƯỜNG MẦM NON NỘI HOÀNG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
  Gốc > Bài viết > Văn bản pháp quy > Văn bản nhà trường >

  quy chế hoat động trường MN Nội Hoàng

  PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG

  TRƯỜNG MN NỘI HOÀNG

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

                Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

             Nội Hoàng,ngày 27 tháng 8 năm 2012 

  QUY CHẾ

  LÀM VIỆC NĂM HỌC 2012-2013- TRƯỜNG MẦM NON NỘI HOÀNG

          Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.Nghị định số 71 ngày 08/9/1998 và quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan. Hướng dẫn số 04 quy chế dân chủ của Bộ GD&ĐT năm 2000.

           - Căn cứ pháp lệnh cán bộ công chức.

           - Căn cứ vào thông tư liên tịch số 09/1998 ngày 04/12/1998.

           - Căn cứ chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013 của ngành.

           - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo năm học; căn cứ vào đặc điểm thực tế của đơn vị, BGH trường MN Nội Hoàng xây dựng quy chế làm việc của năm học 2012- 2013 như sau:

                                                          PHẦN I

  QUY ĐỊNH CHUNG    

   - Thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ,tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng. Phát huy cao nhất tinh thần làm chủ, năng động,  sáng tạo trong công tác cán bộ nhân viên trong trường.    

   -  Mỗi cán bộ ,viên chức, lao động trong nhà trường phải tôn trọng ý kiến tập thể,chấp hành nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình công tác đề ra,tận tâm với công việc,phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung vủa nhà trường.  

    -  Xây dựng nhà trường trong sạch về mọi mặt, đoàn kết thống nhất nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường đề ra.Cùng nhau phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CB,VC, LĐ hoạt động tốt các nội dung của công đoàn cơ sở đề tra, gúp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Các nghị quyết của Đảng uỷ-HĐND-UBND xã Nội Hoàng ,các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, Sở, Phòng GD đề ra. Thực hiện tốt “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

  -Thực hiện tốt phương hướng của Công đoàn ngành GD&ĐT Yên Dũng và CĐCS phát động năm học 2012- 2013.

  PHẦN II

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ CBGV, NV TRONG NHÀ TRƯỜNG

  I. HIỆU TRƯỞNG

    - Là người điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, Chi bộ, Phòng GD &ĐT về toàn bộ công việc của ngành cũng như  nhà trường

   - Thực hiện phụ trách công tác tổ chức nhà trường.  

    - Phối hợp với công đoàn triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết chi bộ. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của trường theo tuần, theo tháng, học kỳ và  năm. 

  - Làm chủ tài khoản của nhà trường, quyết định các vấn đề chi tiêu trong phạm vi ngân sách Nhà nước quy định và chi tiêu đúng mục đích đối với các khoản thu chi tự nguyện. Hàng năm lên kế hoạch Thu - Chi học phí và xây dựng báo cáo với Phòng TC, báo cáo với phụ huynh, địa phương đúng kỳ hạn quy định.  

   - Lên kế hoạch xây dựng, tu sửa CSVC của nhà trường hàng năm. 

   - Quản lý các loại tiền , quỹ thu, chi theo quy định của Nhà nước thuộc NSNN; giám sát thu, chi các loại tiền tự nguyện của phụ huynh dưới sự quản lý của phụ huynh

   - Chủ trì các hội nghị, các cuộc họp của nhà trường.Tổ chức tốt hội nghị CBCC,VC hàng năm, chăm lo đến đời sống  CBGV,NV trong nhà trường, có kế hoạch tạo điều kiện cho các đ/c CBGV,NV đi học để nâng cao trình độ.  

   - Lên kế hoạch dự giờ thăm lớp tháng một lần( hoặc 2 giờ/tuần/gv),kiểm tra và duyệt kế hoạch giảng dạy của các thành viên trong trường sau khi hiệu phó chuyên môn đã duyệt.  

   - Theo dõi công tác bảo hiểm học sinh

  - Thường xuyên nắm bắt tình hình các vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời, thoả đáng. Không để công việc tồn đọng không giải quyết.  

  - Làm chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật. Hội ý BGH một lần/ tháng trước khi họp hội đồng và khi có việc đột xuất. Họp nhà trường tháng 1 lần vào tuần  đầu của tháng.

  II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Chịu sự phân công của hiệu trưởng.

  1.  Đ/c Nguyễn Thị Hằng.

  - Phụ trách chuyên môn - xây dựng quy chế chuyên môn chung cho cả trường. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn và kế hoạch giáo dục năm học cho trẻ 4 tuổi, 5 tuổi, h­­ướng dẫn và triển khai cho giáo viên lập kế hoạch tháng, tuần theo từng chủ đề.

  - Phụ trách các mảng về đồ dùng, đồ chơi của giáo viên, trang trí lớp… PTCNTT

  - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CM, kế hoạch dự giờ…cho giáo viên. Dự giờ GV 1 HĐ/tuần đối với GV MG khu trung tâm, 2 HĐ đối với GV dạy 5 tuổi. 1 tháng dự 2 HĐ đối với GV nhà trẻ và GV khu lẻ ( áp dụng những tháng không có đợt hội giảng)

         - Cùng BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách.

  - Theo dõi và xây dựng các tiêu chí thi đua và xếp loại giáo viên hàng tháng.

  - Phụ trách các HSTĐ, các Nghị quyết BGH, triển khai công văn, theo dõi và ghi đầy đủ công văn đi….

  - Chịu trách nhiệm gửi báo cáo qua mạng Internet, báo cáo thống kê, báo cáo Pesmust (QLCB). Xây dựng một số kế hoạch khi được phân công     

    - Điều hành công việc khi hiệu tr­­ưởng uỷ quyền. hoàn thành một số nhiệm vụ khác khi được phân công. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và PGD

  2. Đ/c Nguyễn Thị Hiền.

  - Phụ trách công tác chăm sóc nuôi d­ưỡng.

  - Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, hợp đồng thực phẩm, cùng với đồng chí y tế kiểm tra chất lượng và VSAT thực phẩm, với kế toán theo dõi và kiểm tra việc xuất nhập thực phẩm hàng ngày.

  - Xây dựng kế hoạch và triển khai bồi d­­ưỡng công tác nuôi d­­ưỡng và chăm sóc trẻ cho cô nuôi trong toàn tr­­ường.

  - Kiểm tra các bếp ăn, cùng với y tế học đư­­ờng lên kế hoạch theo dõi sức khoẻ cho trẻ. Phối hợp cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, theo dõi tổng hợp số liệu báo cáo kết quả với HT sau mỗi kỳ cân đo, khám bệnh, ghi chép, theo dõi các HSBT về CSND

   - Cùng BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách và xếp loại giáo viên hàng tháng. Dự giờ GV 1 HĐ/tuần đối với GV MG khu trung tâm, 2 HĐ đối với GV dạy 5 tuổi. 1 tháng dự 2 HĐ đối với GV nhà trẻ và GV khu lẻ ( áp dụng những tháng không có đợt hội giảng)

  - Phụ trách các cuộc vận động, phong trào thi đua, ghi chép HS các cuộc vận động. Theo dõi các hoạt động và nộp báo cáo của giáo viên.

  - PT tài sản của nhà trường cùng kế toán tổng hợp tài sản thống kê hao mòn

  - PT KNTC, xây dựng kế hoạch pháp luật, triển khai pháp luật. Ghi chép sổ tiếp dân. Theo dõi và bảo quản CSVC và tài sản của nhà trường

  - Điều hành công việc khi hiệu tr­ưởng uỷ quyền. Chịu trách nhiệm trước HT và PGD

  - Phụ trách chuyên môn nhóm trẻ 24- 36 tháng tuổi, và mẫu giáo 3 tuổi, lên kế hoạch chỉ đạo chuyên môn và kế hoạch giáo dục năm học cho nhóm trẻ và mẫu giáo 3tuổi, h­­ướng dẫn và triển khai cho giáo viên lập kế hoạch tháng, tuần  theo từng chủ đề.     

    - Phụ trách công tác phổ cập và công tác phát triển trong nhà tr­ường.

  III. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:        

  - Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của công đoàn.Chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng về đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.Thăm hỏi CBGV,NV khi có chuyện vui buồn.Phối hợp với nhà trư­­ờng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

  - Xây dựng mối đoàn kết trong công đoàn trường và chịu trách nhiệm khi xảy ra mất đoàn kết nội bộ. Gương mẫu trong mọi phong trào, mọi hoạt động. Thực hiện đúng chức năng. Tuyệt đối không để tình trạng bè phái trong cơ quan

  - Chỉ đạo công tác lao động của đoàn viên, có kế hoạch phân công lao động cụ thể hàng tuần, hàng tháng

  - Phụ trách lớp 5 tuổi đã được phân công. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của giáo viên

  - Giữ chức vụ Phó ban thi đua. Có trách nhiệm cùng đồng chí BGH theo dõi công tác thi đua của nhà trường.

  IV.HỘI ĐỒNG THI ĐUA:  

  Gồm hiệu trưởng, hiệu phó, chủ tịch công đoàn và 2 tổ trưởng chuyên môn.

  V.BAN THANH TRA: 

  - Xây dựng kế hoạch thanh tra theo tháng, kỳ, năm học. BC kết quả thanh tra kịp thời với hiệu trưởng. Khi có dấu hiệu bất thường xảy ra phải thông báo với hiệu trưởng để kịp thời giải quyết. Chịu trách nhiệm với hiệu trưởng khi có vấn đề bất thường xảy ra trong nhà trường.

  VI. KẾ TOÁN:  

   - Đ/c Trần Thị Hiên: Chịu trách nhiệm về các loại chứng từ tài chính, các loại HSSS có liên quan đến tài chính, sổ sách phải được ghi chép thường xuyên. Cùng với HT xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm cả NSNN và các khoản thu tự nguyện cuả học sinh

  - Tham mưu với Phòng tài chính (PTC), với HT để thực hiện thu, chi đúng, đủ. Báo cáo tài chinh hàng tháng, quý, năm với PTC với HT. Báo cáo tài chính với tiền tự nguyện của phụ huynh sau năm học và sau năm dương lịch đối với NSNN.

  - Thường xuyên tổng hợp cân đối số tiền trong quỹ để đối chiếu thu tránh chi lạm nhiều quỹ. Báo cáo thường xuyên số tiền trong quỹ với chủ tài khoản để cùng theo dõi

  - Các khoản chi phải có chữ ký duyệt của hiệu trưởng

  - PT theo dõi chấm công CBGV đi làm và phụ trách sổ theo dõi công văn đi, đến

  VII. THỦ QUỸ: 

   - Phân công đ/c Tống Thị Quyên - Giữ tiền quỹ của nhà trường phải đảm bảo tính trung thực, khi chưa có sự đồng ý của hiệu trưởng không được xuất tiền. Hàng tháng cùng với kế toán, giáo viên CN lớp thu tiền học phí đúng thời gian quy định. Sổ sách không dập xoá, lý do chi tiền , ngày tháng chi phải cụ thể, rõ ràng trên sổ sách.

  - Ghi chép sổ Thu – Chi có ký nhận của phụ huynh học sinh khi nộp tiền,giáo viên nộp tiền hoặc chi tiền.

  VIII.THƯ KÝ HỘI ĐỒNG. 

  - Phân công đ/c Nguyễn Thị Thúy có nhiệm vụ viết biên bản và ghi nghị quyết các cuộc họp của nhà trường.

  IX. TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN;

  1. Phân công tổ trưởng phụ trách công tác chăm sóc, giáo dục

   - Tổ trưởng tổ mẫu giáo lớn       : Đồng chí Nguyễn Thị Thúy

   - Tổ trưởng tổ MGB                   : Đồng chí Dương Thị Vui

   - Tổ trưởng phụ trách công tác chăm sóc Đ/c Dương Thị Vân.    

       Xây dựng kế hoạch tổ CM, bồi dưỡng CM cho GV trong tổ dự giờ tổ viên theo kế hoạch CM của nhà trường. Hàng tháng sinh hoạt tổ chuyên môn có báo cáo về nhà trường, có nhiệm vụ kiểm tra các lớp trong tổ của mình. Có ý kiến đề xuất với BGH về giáo viên trong tổ và thông báo  CSVC của các lớp. Trong tổ có sự thay đổi phải báo cáo ngay về BGH giải quyết kịp thời.

  - Tổ trưởng cấp dưỡng: Chịu trách nhiệm về bữa ăn hàng ngày của trẻ , VSAT thực phẩm, phối hợp với PHT PT nuôi dưỡng để kịp thời các chế độ ăn hàng ngày của trẻ, phối hợp với chuyên môn y tế chịu trách nhiệm về chất lượng ATTP và chất lượng chăm sóc sức khỏe. Chỉ đạo vệ sinh bếp ăn, nhà ăn, đồ dùng ăn uống, xếp đồ dùng ngay ngắn, gọn gàng…

   

  IX. Y TẾ:

  - Thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ, phối hợp với GVCN để làm tốt công tác cân đo theo dõi chiều cao cân nặng , tình hình bệnh tật của trẻ

  - Xây dựng kế hoạch y tế sức khỏe trong năm học, phối kết hợp với trạm y tế xã khám bệnh định kỳ cho trẻ 2 lần/năm

  - Giám sát chế độ ăn ( thực đơn, khẩu phần), chất lượng thực phẩm và vệ sinh thực phẩm, chế biến thực phẩm hàng ngày

  - Tham mưu với trạm y tế xã, với HT để cung cấp một số dụng cụ cần thiết để phục vụ công tác sơ cứu ban đầu của trẻ khi xảy ra.

  - Xây dựng tủ thuốc sơ cứu thông thường.

  - Thực hiện tốt một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

  - Kiểm tra các công tác vệ sinh của giáo viên và nhân viên nuôi dưỡng. Nội dung kiểm tra bao gồm: vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, VS ĐDĐC, vệ sinh nhà ăn, nhà bếp và các loại đồ dùng ăn uống…

  XI.CÁC ĐỒNG CHÍ GIÁO VIÊN:

  1. Giáo viên::

  - Soạn bài trước 3 ngày.Thực hiện đúng thời gian biểu, giờ nào việc ấy, tuyệt đối không đứng tụ tập thành nhóm , không dùng điện thoại riêng , không soạn bài trong giờ hành chính, hay giờ đón và trả trẻ vi phạm lần đầu nhắc nhở, lần 2 viết bản kiểm điểm hạ thi đua, lần 3 xin ý kiến phòng để xử lý. Tuyệt đối không bỏ lớp khi không được BGH cho phép.

  - VS môi trường, vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, xếp đặt đồ dùng trong ngoài lớp gọn gàng theo quy định, tuyệt đối không bày đồ dùng không cần thiết ra cửa. không để giấy rác bẩn ở quanh khu vực lớp mình.

  - 100% các đồng chí GV phải thuộc các danh mục đồ dùng của lớp.

  - Buổi sáng , đầu giờ phải có thể dục sáng cho học sinh. Lớp nào không tổ chức coi như vi phạm quy chế chuyên môn. Giờ trả trẻ không để trẻ ra ngoài,  trả trẻ tại trong lớp, nhóm.

  - Làm đồ dùng đều đặn, số lượng theo như kế hoạch tháng phân công

  - Xin nghỉ phải có lý do chính đáng. Nghỉ 1-2  ngày trường giải quyết, 3 ngày trở lên phải có đơn đề nghị với Phòng GD.

  - Không hoàn thành nhiệm vụ và mắc lỗi vi phạm trong tháng: 3 lần/tháng sẽ không xếp loại thi đua- tự viết bản kiểm điểm, 2-3 tháng/ năm học BGH lập biên bản xếp loại cả năm TB, 4 tháng/năm đề nghị phòng GD xử lý.

  - Đi họp hội đồng phải có sổ sách ghi chép đầy đủ, một tháng dự giờ bạn từ 1-2 hoạt động.

  - Không đi muộn về sớm, trả trẻ đúng người nhà, không trả trẻ cho người lạ. (Nếu phụ huynh đón hộ phải là người quen của giáo viên và có sự đồng ý của gia đình trẻ).

  - Cháu đi học phải khoẻ mạnh, không đón trẻ ốm nặng hoặc mắc bệnh lây nhiễm đến trường.

  - Phát hiện cháu ốm hoặc bị tai nạn phải đưa đi cấp cứu kịp thời, có nước  uống cho trẻ đầy đủ, nước nóng cho trẻ uống vào mùa Đông. Dọn dẹp gọn gàng khi ra về, tuyệt đối không để chổi ở ngoài sân, ghế ở cửa lớp

  - Các đồ dùng của lớp, của trẻ phải có tên lớp hoặc ký hiệu

  - Tổ chức họp phụ huynh một năm 1-2 lần, GV có thể tự HPH khi thấy cần thiết tuyên truyền để làm tốt công tác CSGD trẻ của lớp mình. Khi tổ chức phải lên kế hoạch báo cáo với BGH duyệt nội dung và ngày họp và có sổ ghi nghị quyết cụ thể.

  - Không được tự ý tuyên truyền nội dung xấu có ảnh hưởng đến nội bộ hoặc giải quyết bất cứ một công việc gì thuộc về phạm vi của nhà trường. Nếu phát hiện kiểm điểm và sẽ không xét thi đua, xếp loại TB hoặc yếu.

  - Đến lớp đúng giờ quy định, phải có thái độ ân cần đúng mực với phụ huynh... yêu quý và tôn trọng trẻ ,coi trọng trẻ như con đẻ của mình,không được đánh và dọa nạt làm trẻ sợ trẻ khi trẻ ở trường.Thường xuyên đóng góp ý kiến với BGH nhà trường và công đoàn xây dựng nhà trường đoàn kết,vững mạnh.  Tuyệt đối không khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Làm tốt công tác XHH xây dựng cho chính lớp mình phụ trách.

  - Bắt buộc 81% CBGV ( trừ 3 đ/c : Bản, Vui, Bảng ) phải biết soạn thảo văn bản trên máy vi tính. Không xét thi đua cuối năm với những trường hợp không có chứng chỉ tin học hoặc không biết soạn thảo văn bản.

  2. Giáo viêncấp dưỡng:

  - Có sổ giao nhận thực phẩm( Ký nhận).Chế biến thực phẩm sạch sẽ,thức ăn phải hợp khẩu vị trẻ, bữa ăn phải thường xuyên thay đổi tạo cho trẻ cảm giác ngon miệng. Tuyệt đối không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Nếu phát hiện giáo viên đó bị kỷ luật và không hợp đồng ( kể cả với GV phụ trách lớp có liên quan đến ăn uống của trẻ)

  - Cùng GV trang trí lớp, sắp xếp lớp và làm đồ dùng đồ chơi hoặc làm nhiệm vụ khác khi nhà trường phân công

  - Bếp ăn phải có lịch thực đơn hàng ngày, không tự ý đổi lịch ăn mà không có sự đồng ý của nhà trường.

  - Chịu trách nhiệm toàn bộ trước nhà trường về tình trạng ngộ độc thức ăn, nước uống xảy ra tại lớp, trường.                                       

  PHẦN III

  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  1. 1.     Thời gian làm việc của trường: ( căn cứ theo thực tế của địa phương )

  * Mùa hè:             - Sáng  từ 6giờ 30 phút – 11giờ 00 phút.                          

                                 - Chiều từ 14giờ 00 phút – 17 giờ 30 phút. 

  * Mùa Đông :        - Sáng từ 7 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút.                             

                                 - Chiều từ 13 giờ 30 phút – 17 giờ 00 phút. 

  Chú ý: Do thực tế khó khăn của nhà trường về huy động trẻ ra lớp nên nhà trường bố trí các đồng chí trực sớm hơn so với thời gian quy định là 30 phút do vậy nhà trường sẽ bù vào ngày hôm sau ca trực của đồng chí đó là 30 phút. Còn lại các ngày không trực đi làm đúng giờ bình thường

  - Giờ trả trẻ lớp nào lớp ấy trả không phân theo ca trực 

  2. Lịch trực và làm việc của BGH:

  - BGH thường xuyên phân công trực tại văn phòng

  3. Lịch sơ kết, tổng kết:  

  - Học kỳ I : Từ ngày  27/8/2012 đến 28/12/2012. Sơ kết học kỳ I 1 ngày (theo hướng dẫn của PGD ) Nghỉ học kỳ I vào ngày 31/12/2012

    - Học kỳ II: Từ ngày 02/01/2013 đến ngày 15/5/2013.  

   - Tổng kết năm học khi có hướng dẫn của PGD.     

    Bản quy chế này đã thông qua BGH nhà trường, có hiệu lực kể từ ngày  27/8/2012 và các năm tiếp theo. Yêu cầu các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt bản quy chế này. Những quy định  trái với bản quy chế này đều bị bãi bỏ                       

  HIỆU TRƯỞNG

   Nguyễn Thị Khánh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Thân Thị Khánh @ 22:10 24/10/2012
  Số lượt xem: 3188
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  TẬP THỂ DỤC MẪU

  KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH

  LIÊN KẾT CÁC TRANG WEB QUAN TRỌNG